Karelienė Bona by Valentina Zetler

Romano autorė – Valentina Zeitler, Lietuvos diplomatė, ilgokai dirbusi Austrijoje, Vokietijoje ir Ukrainoje. Ji jau yra išleidusi kelias politologines ir publicistines knygas: „Austrija – ryškiausios politinės vaivorykštės spalvos“, „Populistai… ateina ir išeina?!“ ir „Nebyli siena“. „Karalienė Bona“- pirmasis autorės istorinis


Genre: romanas
Skelbta
Laikraščio UAB "Dzūkų Žinios" projektas SKAITLIUKAS.EU