Siaubų autobusas 3 by Paul van Loon

Ar esi kada pabudęs vidury nakties, ar matei promiegiais greta savo lovos stovinčią sulinkusią raganą su užsirietusiais nagais? Arba vampyrą, arba Fredį Kriugerį su durklais vietoj pirštų? Paskui užsidegęs lempą išvysti, kad toji ragana yra tiesiog kėdė su kabančiais ant


Skelbta
Laikraščio UAB "Dzūkų Žinios" projektas SKAITLIUKAS.EU