Piligrimų virtuvė by Francesco Padovani

Slapti abatijų ir vienuolynų receptai Viduramžiais daugybė į krikščionių šventoves keliaujančių piligrimų galėjo pasikliauti tik savo begaliniu tikėjimu ir viltis, kad kelyje sutikti žmonės bus svetingi. „Vien duona ir vynas palaiko keliauninką“, – taip teigia ispanų posakis, pabrėžiantis tą kuklų


Genre: Receptai
Skelbta
Laikraščio UAB "Dzūkų Žinios" projektas SKAITLIUKAS.EU